ΦΟΡΤΗΓΟ-ΝΤΑΛΙΚΑ

truck

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 18 ετών και να είναι κάτοχος κατηγορίας Β.Η κατηγορία C1 του επιτρέπει να οδηγεί φορτηγό όχημα έως 7.500kg.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών και να είναι κάτοχος κατηγορίας Β.Η κατηγορία C του επιτρέπει να οδηγεί οποιδήποτε φορτηγό όχημα ανεξαρτήτου βάρους.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CE

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι κάτοχος άδειας οδήγησης C1 ή C κατηγορίας για να αποκτήσει άδεια κατηγορίας CE.Η συγκεκριμένη κατηγορια αποκτάται μόνο με πρακτικές εξετάσεις.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C1,C+Π.Ε.Ι ” Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας”

Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Εμπορευμάτων Αρχικής Επιμόρφωσης(Φορτηγά):

 • Oι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των υποκατηγοριών C1,C1+E ή των
  κατηγοριών C, C+E είναι υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας
  οδήγησης να κατέχουν και ΠΕΙ μεταφοράς εμπορευμάτων.
 • Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης)
  Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν
  όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :
  Από 10/09/2009 και μετά δίπλωμα των υποκατηγοριών C1, C1+E ή των
  κατηγοριών C, C+E