ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

Βασική μας επιδίωξη είναι να βρισκόμαστε δίπλα στους μαθητές μας, για να καλύπτουμε όλες τις ανάγκες τους για μια ασφαλή κυκλοφορία.