ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

Bus

KAΤΗΓΟΡΙΑ D+E

 • Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει συμπληρώσει την ηλικία των 21 ετών για την κατηγορία D και να είναι κάτοχος Β κατηγορίας.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ D+Π.Ε.Ι ” Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας”

Π.Ε.Ι. Μεταφοράς Επιβατών Αρχικής Επιμόρφωσης(Λεωφορεία):

 • Oι οδηγοί όταν οδηγούν οχήματα των κατηγοριών D, D+E είναι
  υποχρεωμένοι, πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν και
  ΠΕΙ μεταφοράς επιβατών.
 • Αποκτάται ύστερα από επιτυχία στις επιπλέον (του Διπλώματος Οδήγησης)
  Θεωρητικές και Πρακτικές Εξετάσεις και υποχρεούνται να το κατέχουν
  όσοι απόκτησαν ή θα αποκτήσουν :
  Από 10/09/2008 και μετά δίπλωμα των κατηγοριών D, D+Ε